Furunculose

Furunculose is een bacteriële infectie die vaak voorkomt bij vissen in een aquarium. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Aeromonas salmonicida. Deze bacterie gedijt goed in waterige omgevingen en kan zich snel verspreiden in een aquarium als de omstandigheden gunstig (of eigenlijk ongunstig) zijn.

Oorzaak

De oorzaak van furunculose is de bacterie Aeromonas salmonicida. Deze bacterie kan het aquarium binnendringen via verschillende routes, zoals besmet voedsel, geïnfecteerde vissen, of zelfs via het water zelf. Een slechte waterkwaliteit, stress bij vissen, of verwondingen aan de huid kunnen de vatbaarheid voor deze bacterie vergroten.

Symptomen en herkenning

Typische symptomen zijn onder meer:

  • Zweren: Vissen kunnen zweren ontwikkelen op hun huid, vaak in de buurt van de vinnen of op het lichaam.
  • Verminderd actief: Geïnfecteerde vissen vertonen vaak verminderde eetlust en activiteit.
  • Lethargie: Vissen kunnen lusteloos lijken en minder actief zijn dan normaal.
  • Verkleuring: Soms vertonen geïnfecteerde vissen verkleuringen op de huid rond de aangetaste gebieden.

Behandeling

Het behandelen van furunculose vereist een zorgvuldige aanpak. Een dierenarts met expertise in aquariumdieren kan een passend behandelplan opstellen, vaak met antibiotica die effectief zijn tegen de Aeromonas-bacteriën.

Preventie

Preventie is altijd beter dan genezen als het gaat om furunculose. Enkele belangrijke preventieve maatregelen zijn:

  • Waterkwaliteit: Zorg voor een optimale waterkwaliteit door regelmatig water te testen en te zorgen voor een goede filtratie.
  • Quarantaine: Nieuwe vissen moeten in quarantaine worden geplaatst voordat ze aan het hoofdaquarium worden toegevoegd om mogelijke infectiebronnen te identificeren.
  • Hygiëne: Zorg voor goede hygiëne rondom de vissen, gereedschappen en aquariumapparatuur om de verspreiding van bacteriën te voorkomen.

Kwetsbare aquariumvissen

Alle vissen in een aquarium vatbaar zijn voor Furunculose.