Op deze pagina vindt u de disclaimer van Aquarium.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aquarium.nl.

Wilt u toch informatie of afbeeldingen gebruiken? Stuur dan eerst een mailtje zodat wij toestemming kunnen geven.

Geen garantie op juistheid

Voor de tarieven van onze webwinkel en de informatie die op Aquarium.nl staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen of te veronderstellen.

Aquarium.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Samenwerkingen
Op Aquarium.nl kun je betaalde samenwerkingen vinden, bijvoorbeeld in de vorm van affiliate links. Affiliate links zijn links naar producten of websites, waarbij Aquarium.nl een vergoeding krijgt als er op een externe website een product wordt gekocht. Hiervoor betalen de bezoekers van Aquarium.nl niets extra’s. Een goede manier dus om de ontwikkeling van Aquarium.nl als handig platform te stimuleren. Met de inkomsten wordt het fotomateriaal en de hosting betaald.